Privātuma politika un pakalpojumu sniegšanas noteikumi

PRIVĀTUMA POLITIKA


22.07.2019 Nr. 1.6

1. Ko nozīmē šī privātuma politika?
Šajā privātuma politikā (turpmāk – privātuma politika) definēti galvenie personas datu apstrādes noteikumi, kas jāievēro visiem interneta vietņu www.tiketa.lt , www.tiketa.lv, www.pramogaukit.lt , www.teatrai.lt , lipdukai.tiketa.lt , dizainas.tiketa.lt , www.tiketa.lt/tiketaplius (turpmāk – interneta vietne) apmeklētājiem, mobilās lietotnes TIKETA, ko var lejupielādēt „Apple App Store“ un „Google Play“ (turpmāk – lietotne) lietotājiem, slēgtās akciju sabiedrības TIKETA (turpmāk – TIKETA) pakalpojumu saņēmējiem, personām, kuras veic aktīvas darbības TIKETA sociālo plašsaziņas līdzekļu kontos, personām, kuras piekritušas saņemt TIKETA tirgvedības materiālus, kandidātiem, kuri piedalās kuras piedalās TIKETA organizētās akcijās, filmēšanā (turpmāk – Klienti).
Tiek uzskatīts, ka Klients iepazīstas un piekrīt ievērot privātuma politiku, ja viņš apmeklē interneta vietni, lejupielādē lietotni, iegādājas pakalpojumu, apmeklē TIKETA sociālo tīklu kontus, piekrīt saņemt TIKETA tiešās tirgvedības ziņojumus, vēršas pie TIKETA sakarā ar darba vietu, apmeklē pasākumus, kuru biļetes izplata TIKETA, piekrīt piedalīties TIKETA akcijās, filmēšanā.
Klients, kurš nepiekrīt kādam no privātuma politikas nosacījumiem, zaudē tiesības apmeklēt interneta vietni, izmantot lietotni, lietot jebkuru no TIKETA sniegtajiem pakalpojumiem, vērsties pie TIKETA sakarā ar darba vietu, veikt aktīvas darbības TIKETA sociālo tīklu kontos, piedalīties TIKETA akcijās, filmēšanā.

2. Par TIKETA
Slēgtā akciju sabiedrība TIKETA, juridiskās personas reģistrācijas numurs 300037717, juridiskā adrese Ozo g. 14, Viļņa, dati par sabiedrību tiek uzkrāti un glabāti LR Juridisko personu reģistra Viļņas filiālē. Kontakti personas datu jautājumos: e-pasts info@tiketa.lv; tālr. nr. +370 618 07 405. Personas datu uzraudzītājs: Rusne Jozapaitiene ( Rusnė Juozapaitienė) (kontakti: rusne@duomenuapsauga.eu).
Kas ir personas dati?
Personas dati ir jebkura informācija par Klientu, ko vāc TIKETA, ko var izmantot Klienta personas identificēšanai un kas tiek glabāta elektroniski vai citā veidā.
Personas dati ietver jebkuru informāciju, tostarp Klienta vārdu, uzvārdu, adresi, IP adresi, elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru, dzimšanas datumu, ko TIKETA par Klientiem vāc šīs privātuma politikas ietvaros vai saņemot atsevišķu Klienta piekrišanu, vai vienojoties par TIKETA norādītajiem nolūkiem.
Šie dati ietver arī publiskajā telpā esošo Klientu personisko informāciju, ar ko TIKETA iepazīstas, kad Klients sazinās ar TIKETA ar sociālo plašsaziņas līdzekļu palīdzību vai veicot aktīvas darbības TIKETA sociālo plašsaziņas līdzekļu kontos.

3. Kā TIKETA vāc un izmanto Klientu personas datus
TIKETA ir nepieciešami Klientu personas dati, ko var vākt turpmāk aprakstītajos veidos. Privātuma politikā norādīts, kas gaidāms, kad TIKETA vāc personas datus par:
 • personām, kuras izmanto TIKETA pakalpojumus vai iegādājas TIKETA izplatītās preces;
 • TIKETA kluba biedri;
 • personām, kuras piekrīt saņemt TIKETA tirgvedības materiālus;
 • personām, kuras sazinājušās ar TIKETA;
 • interneta vietnes apmeklētājiem;
 • personām, kuras izmanto lietotni;
 • sociālo plašsaziņas līdzekļu lietotājiem, kuri jebkādā veidā vēršas pie TIKETA, izmantojot TIKETA kontus sociālajos plašsaziņas līdzekļos vai aktīvi tajos piedaloties;
 • personām, kuras piedalās pasākumos, kuru biļetes izplata TIKETA;
 • darba vietas kandidātiem;
 • personām, kuras piedalās TIKETA akcijās, filmēšanā.


4. Personas dati, kas tiek apstrādāti, sniedzot pakalpojumus
Datu apstrādes nolūks Apstrādājamie personas dati Datu apstrādes termiņš Datu apstrādes pamats
Preču vai pakalpojumu sniegšana, līguma slēgšana un izpilde Personas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, dzimšanas datums, dzīvesvieta (adrese), tālruņa numurs, norēķinu dati (bankas konta numurs u.tml.), PVN faktūrrēķina rekvizīti, informācija par veiktie, noraidītajiem vai neveiksmīgajiem maksājumiem, kartes veids un numurs, pēc kā var tikt piešķirta atlaide. Desmit gadus pēc līguma noslēgšanas – līguma noslēgšanas faktu apstiprinoši dati un ar līguma slēgšanu saistītā informācija, kā arī grāmatvedības dokumenti
Pieci gadi – cita informācija
Piekrišana
Pakalpojumu sniegšana, lietotnes izmantošana Ierīces profila dati (ierīces ID, kas paredzēts „Notification push”) Pieci gadi Piekrišana
Lietotāju apkalpošana, reģistrēšana un identificēšana Elektroniskā pasta adrese, dzimšanas datums, dzīvesvieta (adrese), vārds, uzvārds, tālruņa numurs. Pieci gadi no pēdējās pierakstīšanās dienas. Līguma izpilde
Lietotāju apkalpošana, personalizētu funkciju nodrošināšana, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Konta izveidošanas datums un pierakstīšanās vēsture, Biļešu pirkšanas un izmantošanas vēsture, saistības ar sociālajiem tīkliem, saistības ar lojalitātes klubiem, saistības ar uzņēmumiem (gadījumā, ja lietotājs tās ir norādītas), lietotāja spēļu Lietotnē vēsture, lietotāja piekrišanas ar Privātuma politiku vēsture. 5 gadi no pēdējās pierakstīšanās dienas. Piekrišana


5. Tiešā tirgvedība
Tiešā tirgvedība tiek izmantota tikai tad, ja konkrētā persona ir vecāka par 14 gadiem. Personām, kuras ir sniegušas savus kontaktdatus un izteikušas vēlmi saņemt informāciju par TIKETA piedāvātajām precēm un (vai) pakalpojumiem, pa elektronisko sakaru līdzekļiem (elektronisko pastu, SMS u.c.) sūtīsim piedāvājumus par TIKETA pakalpojumiem vai preču pārdošanu, jaunumus un citus reklāmas materiālus, aicināsim izteikt viedokli par sniegtajiem pakalpojumiem, paziņosim TIKETA jaunumus, pakalpojumu sniegšanas kārtību. Jums tiks sūtīti arī TIKETA pārvaldīto portālu www.tiketa.lt, www.tiketa.lv, www.pramogaukit.lt , www.teatrai.lt , lipdukai.tiketa.lt , dizainas.tiketa.lt , www.tiketa.lt/tiketaplius u. c. TIKETA pārvaldīto portālu jaunumi.
Tiešās tirgvedības nolūkos TIKETA apstrādās šādus jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi (obligātie dati, bez kuriem nevarēsim jums nosūtīt tiešās tirgvedības paziņojumus); dzimšanas datumu, datus, kas apstiprina tiesības piedalīties reklāmas akcijās, reklāmas akciju nosacījumu izpildi apstiprinošus dokumentus (obligāti, ja piedalās akcijās); dzimumu, ģimenes stāvokli, darbavietu, bērnu skaitu (dati tiek sniegti pēc izvēles).
Jūsu dati tiešās tirgvedības nolūkos tiks izmantoti piecus gadus pēc jūsu piekrišanas saņemšanas.
Ja esat aktīvs mūsu Klients un neesat atteicies no TIKETA tiešās tirgvedības paziņojumu saņemšanas, mēs jums sūtīsim paziņojumus par precēm vai pakalpojumiem, kas ir līdzīgi jums sniegtajiem pakalpojumiem vai pirktajām precēm. Šajā gadījumā jūsu dati tiešās tirgvedības nolūkos tiks izmantoti trīs gadus pēc preces vai pakalpojuma iegādes.
Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no tiešās tirgvedības paziņojumu saņemšanas, sazinoties ar mums pa e-pastu info@tiketa.lv.
Jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs tiek nodoti sociālo plašsaziņas līdzekļu tīklam „Instagram”, „Facebook” un citām „Facebook” pārvaldītām platformām, lai jums tiktu rādīta TIKETA reklāma.
Mūsu reklāmas informāciju varat saņemt/redzēt arī noteiktās tālruņa lietotnēs (Lietotnē, Viber u.c.), kā arī redzēt mūsu reklāmu Google tīklā un citās platformās, ko jūs pats esat saistījis ar savu tālruņa numuru vai e-pastu.

6. Sazinieties ar mums
Interneta vietnē norādīti vairāki veidi, kā varat sazināties ar TIKETA. Visus paziņojumus pieņemam, izskatām un atbildes sniedzam paši. Ja ar mums sazināsieties pa e-pastu, mēs apstrādāsim šādus jūsu datus: Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un sarakstes tekstu.
Šie dati tiks apstrādāti, lai sagatavotos līguma izpildei vai atbildētu uz jums svarīgiem jautājumiem. Ja nesniegsiet savus kontaktdatus, ar jums nebūs iespējams sazināties.
Ņemiet vērā, ka var tikt lietota e-vēstuļu uzraudzības vai bloķēšanas programmatūra, tāpēc jums jānodrošina, lai jūsu sūtītajās vēstulēs nebūtu prettiesiska satura.
Sarakste tiek glabāta gadu no ziņas saņemšana brīža, izņemot informāciju, kuras glabāšanai privātuma politikā vai tiesību aktos noteikti citi termiņi.
Ja ar mums sazināties pa tālruni, ar jūsu piekrišanu saruna tiks ierakstīta. Ja nepiekrītat, lūdzam izmantot citus komunikācijas līdzekļus. Sarunu ieraksti tiek veikti, lai nodrošinātu kvalitatīvu personu konsultēšanu un objektīvu sūdzību izskatīšanu. Ierakstot sarunu, tiek saglabāti šādi jūsu dati: tālruņa numurs, no kura zvanījāt, telefona sarunas ieraksts. Šī informācija tiek glabāta 30 dienas, pēc tam tiek iznīcināta.
Visi personas dati, ko sniedzat, kontaktējoties ar mums, tiek izmantoti tikai iepriekšminētajiem mērķiem un paziņojumu pārskatīšanai, kā arī komunikācijas plūsmas administrēšanai un pārvaldībai. Apņemamies bez skaidrs jūsu piekrišanas neizmantot jūsu personas datus nekādos izdevumos tā, lai būtu iespējams jūs identificēt.
Lūdzam ņemt vērā, ka mums var būt nepieciešams sazināties ar jums pa pastu, e-pastu vai tālruni. Ja mainījušies jūsu personas dati, lūdzam nekavējoties paziņot tos mums.

7. Interneta vietņu apmeklētāji
Reģistrēties un izveidot kontu interneta vietnē var personas, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu. Visa informācija, ko esat snieguši TIKETA, kļūstot par reģistrētiem Klientiem, tiks glabāta ar Klienta piekrišanu, ievērojot privātuma politikas nosacījumus.
Ja mēs pamatoti uzskatām, ka jūs esat pārkāpis kādu no privātuma politikas noteikumiem, mums ir tiesības jebkurā brīdi bloķēt jūsu Klienta kontu. Ja zināt vai jums ir aizdomas, ka nepiederoša persona ir uzzinājusi jūsu reģistrācijas vārdu (e-pasta adresi) un (vai) paroli, jums pēc iespējas ātrāk par to jāpaziņo mums pa e-pastu: info@tiketa.lv.

7.1. Sīkdatnes
Sīkdatne ir neliels no burtiem un cipariem veidots fails, ko ar jūsu piekrišanu mēs saglabājam jūsu pārlūkā vai jūsu datora cietajā diskā. Dažādiem nolūkiem izmantojam dažādas sīkdatnes. Sīkdatnes palīdz mums atšķirt jūs no citiem interneta vietnes lietotājiem, tātad nodrošina patīkamāku interneta vietnes lietošanas pieredzi un ļauj pilnveidot interneta vietni.
Vairums pārlūku ļauj noraidīt visas sīkdatnes, bet dažos pārlūkos ir iespēja noraidīt tikai trešo pušu sīkdatnes. Jūs varat izmantot šis iespējas. Taču ņemiet vērā, ka visu sīkdatņu bloķēšana negatīvi ietekmēs interneta vietnes lietošanu un bez sīkdatnēm jūs nevarēsiet izmantot visus interneta vietnē sniegtos pakalpojumus.
Mēs lietojam turpmāk raksturotās sīkdatnes, detalizēts to saraksts atrodams tabulā
(a) Absolūti nepieciešanās sīkdatnes.
Šīs sīkdatnes ir vajadzīgas, lai interneta vietne varētu darboties. Ar šim sīkdatnēm apstrādājamo datu pamats ir pienācīga līguma izpilde, Klientam apmeklējot interneta vietni, bet TIKETA nodrošinot apmeklējuma kvalitāti un drošumu. Tās var būt sīkdatnes, kas, piemēram, ļauj Klientam pierakstīties un nokļūt aizsargātajās interneta vietnes zonās, izmantot pirkumu groza funkciju vai citus pakalpojumus.
(b) Analītiskās un (vai) efektivitātes sīkdatnes.
Šīs sīkdatnes ļauj mums pazīt un saskaitīt vietnes apmeklētājus, kā arī novērot, kā apmeklētāji skata tīmekļa vietni tās lietošanas laikā. Tas palīdz TIKETA uzlabot vietnes darbību, piemēram, nodrošināt, lai lietotāji varētu viegli atrast to, ko meklē. Šo sīkdatņu vākto datu apstrādes pamats ir Klientu piekrišana.
(c) Funkcionālās sīkdatnes.
Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai atpazītu Klientus, kad viņi atkārtoti apmeklē tīmekļa vietni. Tas ļauj TIKETA sniegt Klienta vajadzībām pielāgotu saturu, atcerēties Klientiem aktuālo informāciju. Šo sīkdatņu vākto datu apstrādes pamats ir Klientu piekrišana.
Sīkdatne Sīkdatnes nosaukums Datu apstrādes nolūks Radīšanas brīdis Derīguma termiņš Izmantojamie dati
tiketa.lt sīkdatne ASP.NET_SessionId Lietotāja sesijas ID Ieejot lapā Līdz brīdim, kad tiek aizvērts pārlūks vai lapa netiek pārlūkota 20 minūtes Nejauši ģenerēts skaitlis
tiketa.lt sīkdatne tiketaPrivacyPolicy Ļauj noteikt, vai lietotājs piekrīt privātuma politikai un sīkdatņu izmantošanai. Nospiežot piekrītu privātuma noteikumiem 365 dienas {0,1}
tiketa.lt sīkdatne TiketaLandingPage{xxx}
xxx – skaits
Ļauj noteikt, vai lietotājs ir redzējis sākuma reklāmas logu tiketā, lai nerādītu to atkārtoti. Aizverot landing lapu Viena diena {0,1}
Iepriekš norādītās sīkdatnes paredzētas informācijas nodošanai elektronisko sakaru tīklā.

Otrs sīkdatņu veids paredzēts, lai vāktu informāciju apmeklētības aprēķināšanai (iegūtu statistisku informāciju), piedāvātu Pircēja interesēm atbilstīgu saturu un saglabātu apmeklējuma vēsturi. Sabiedrība nelieto šāda veida sīkdatnes, taču vērš Pircēja uzmanību uz to, ka daži sabiedrības partneri tās var izmantot, tāpēc, ja Pircējam ir aizdomas, ka bez viņa piekrišanas tiek izmantotas šāda veida sīkdatnes, viņam jāvēršas pie konkrētā sabiedrības partnera.
Rīks Sīkdatnes apraksts Vairāk informācijas
va.tawk.to Tawk. to sīkdatne, kas tiek izmantota reālā laika sarunu funkcionalitātes nodrošināšanai. https://www.tawk.to/privacy-policy/
www.facebook.com Facebook.com sīkdatnes tiek izmantotas lietotāja reģistrācijas un pierakstīšanās funkcionalitātes nodrošināšanai. https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google Analytics Tiek izmantota informācija par apmeklētāju uzvedību vietnē, tirgvedības uzņēmumu efektivitāti, kā arī apmeklētāju ierīču tehniskie dati.
Rezultāts ir statistisks, tajā nav identificēta apmeklētāju personiskā informācija.
https://policies.google.com/technologies/cookies
accounts.google.com Sīkdatnes tiek izmantotas lietotāja reģistrācijas un pierakstīšanās, Google konta izmantošanas funkcionalitātes nodrošināšanai. https://policies.google.com/technologies/cookies
vars.hotjar.com Tiek izmantota informācija par apmeklētāju uzvedību vietnē, tirgvedības uzņēmumu efektivitāti, kā arī apmeklētāju ierīču tehniskie dati.
Rezultāts ir statistisks, tajā nav identificēta apmeklētāju personiskā informācija.
https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
staticxx.facebook.com Sīkdatne paredzēta raitas integrēto facebook pakalpojumu darbības nodrošināšanai. https://www.facebook.com/policies/cookies/
crazyegg.com Tiek vāktas IP adreses, apmeklētāja izmantoto ierīču tehniskie dati.
Rezultāts ir statistisks, tajā nav identificēta apmeklētāju personiskā informācija.
Šis rīks netiek lietots pastāvīgi, tāpēc sīkdatnes vienmēr netiek saglabātas.
https://www.crazyegg.com/cookies


7.2. Trešo pušu pakalpojumi
(a) Katrreiz, kad Klienti apmeklē interneta vietni, TIKETA ar trešās puses programmatūras Google Analytics palīdzību vāc informāciju par to, kā Klienti izmanto interneta vietni. Piemēram, tiek fiksētas Klientu darbības interneta vietnē un noteikti viņu uzvedības modeļi. Šis pakalpojums tiek izmantots, lai noteiktu, cik cilvēku apmeklē interneta vietni un tās daļas. Savāktā informācija palīdz noskaidrot, kā interneta vietne darbojas un kā TIKETA varētu tās darbību uzlabot. TIKETA nenosaka Klientu identitāti un neļauj to darīt programmai Google Analytics. Šī informācija par jūsu datu pārlūkošanu var tikt nodota arī citām trešajām pusēm, kas strādā ar mūsu vietnes optimizāciju. Visas puses ir norādītas 7.1. punktā
(b) Interneta vietnē tiek piedāvāti vietnes YouTube videoieraksti. Pakalpojuma sniedzējs YouTube kontrolē visu informāciju, kas savākta, personām pārlūkojot tam piederošo saturu. Pakalpojumu sniedzēja YouTube privātuma politika ir atrodama adresē https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/ .
(c) Daļa video informācijas, uz kuru interneta vietnē ir dota saite, ir ievietota, izmantojot Videoimeo pakalpojumus. Pakalpojumu sniedzēja Vimeo privātuma politika ir atrodama adresē https://vimeo.com/privacy .
(d) UAB Neofinance ir viens no maksāšanas veidiem, kuru izmantojot var maksāt par TIKETA sniegtajiem pakalpojumiem. Lietotāja personas dati pakalpojuma sniedzējam tiek nodoti, lai sazinātos ar lietotāju un atrisinātu radušos situāciju, ja maksāšanas procesā radusies kļūda, Pakalpojumu sniedzēja privātuma politika ir atrodama adresē https://www.paskoluklubas.lt/puslapis/14/asmens-duomenu-tvarkymo-taisykles .

8. Sociālie plašsaziņas līdzekļi
Visu informāciju, ko mums sniedzat ar sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību (ieskaitot paziņojumus, lauku Like un Follow izmantošanu, kā arī citu komunikāciju), kontrolē sociālā tīkla pārvaldītājs.
Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai atpazītu Klientus, kad viņi atkārtoti apmeklē tīmekļa vietni. Tas ļauj TIKETA sniegt Klienta vajadzībām pielāgotu saturu, atcerēties Klientiem aktuālo informāciju. Šo sīkdatņu vākto datu apstrādes pamats ir Klientu piekrišana.
Tīmekļa vietnē ir saites uz mūsu kontiem sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Šobrīd mums ir šādi konti:
(a) tīklā Facebook, kura privātuma paziņojums ir atrodams adresē https://www.facebook.com/privacy/explanation ;
(b) tīklā Instagram, kura privātuma paziņojums ir atrodams adresē https://help.instagram.com/155833707900388 ;
(c) tīklā Youtube, kura privātuma paziņojums ir atrodams adresē https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/ .
(d) tīklā LinkedIn, kura privātuma paziņojums ir atrodams adresē https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .
Iesakām izlasīt trešo pušu privātuma paziņojumus un tieši sazināties ar pakalpojumu sniedzējiem, ja jums rodas jautājumi par to, kā tiek izmantoti jūsu personas dati.

9. Piedalīšanās pasākumos, kuru biļetes izplata TIKETA
Ar jūsu piekrišanu jūsu piedalīšanās fakts, vārds, uzvārds un fotogrāfija tiks izmantoti, paziņojot sabiedrībai par pasākumiem, kuru biļetes izplata TIKETA. Jūsu fotogrāfijas, kas uzņemtas pasākumos, kuru biļetes izplata TIKETA, ar jūsu atļauju var tikt publicētas pasākumu organizētāju, arēnu un (vai) citu pasākumiem paredzēto vietu sociālo plašsaziņas līdzekļu kontos, interneta vietnēs. TIKETA neatbild par pasākumu organizētāju, arēnu un (vai) citu pasākumiem paredzētu vietu pārstāvju darbībām.
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji var publicēt jūsu fotogrāfijas, tikai ievērojot viņiem piemērojamos likumus, taču TIKETA neatbild par plašsaziņas līdzekļu pārstāvju darbībām.
Fotogrāfijas tiks publicētas un glabātas piecus gadus pēc pasākuma, izņemot likumos atļautos izņēmumus.

10. Piedalīšanās atlasēs
Mēs vācam un apstrādājam jūsu dzīves aprakstu un/vai motivācijas vēstuli, un/vai citu, piedaloties atlasē uz darba vietu, jūsu izpausto informāciju, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, ko jūs sniedzat mums vai atlases pakalpojumu uzņēmumam, nosūtot savu dzīves aprakstu.
Ja jūs neiesniegsiet savu dzīves aprakstu un/vai motivācijas vēstuli, mēs nevarēsim izvērtēt jūsu atbilstību piedāvātajam amatam.
Gadījumā, ja nesniedzat atsevišķu piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus pēc darbinieku atlases beigām, apņemamies jūsu personas datus dzēst un/vai iznīcināt piecu darbadienu laikā pēc tam, kad ar atlasīto kandidātu tiek parakstīts darba līgums.

11. Piedalīšanās TIKETA akcijās, filmēšanā
TIKETA organizē akcijas, filmēšanu un tās fiksēto video, skaņu, foto materiālu izmanto pārdošanas veicināšanai dažādos plašsaziņas līdzekļos (televīzijā, radio, sociālajos plašsaziņas līdzekļos), internetā un citos publiskos kanālos. Ar jūsu piekrišanu šo materiālu, kas fiksēts TIKETA akcijās, filmēšanā, jūsu vārdu un uzvārdu mēs piecus gadus izmantosim TIKETA pārdošanas veicināšanas nolūkos.

12. Datu atklāšana
Mēs varam atklāt informāciju par jums mūsu darbiniekiem, vadītājiem, starpniekiem, pakalpojumu sniedzējiem vai apakšuzņēmējiem (tādos gadījumos Tiketa rīkojas kā dokumentu pārvaldnieks), kā arī pasākumu organizētājiem (tādā gadījumā Tiketa rīkojas kā datu pārvaldnieks) , ja tas ir nepieciešams nolūkiem, kas norādīti šajā privātuma politikā.
Turklāt mēs varam atklāt informāciju par jums:
 • ja tas ir jādara atbilstīgi likumam;
 • lai aizsargātu savas tiesības vai intereses (tostarp jūsu personas datu sniegšana trešajām personām, lai piedzītu jūsu parādus);
 • lai pārdotu TIKETA darbību vai tās mantas daļu, atklājot jūsu personas datus potenciālajam darbības vai tās daļas pircējam;
 • pārdodot TIKETA darbību vai būtisku tās mantas daļu trešajām personām.

Jūsu personas dati netiks nodoti trešajai valstij un (vai) starptautiskai organizācijai kas ir valstī, kas nenodrošina pienācīga līmeņa datu aizsardzību.
Mēs nesniedzam jūsu personas datus nevienai trešajai pusei, izņemot šajā privātuma politikā paredzētos gadījumus.
Privātuma politikā norādītais saņēmēju saraksts vai saņēmēju kategorijas var mainīties, tāpēc, ja vēlaties būt informēts par savu personas datu saņēmēju maiņu, lūdzam paziņot par to mums pa elektronisko pastu info@tiketa.lv, norādot „Vēlos saņemt informāciju par manu personas datu saņēmēju maiņu, vārds, uzvārds”.

13. Trešās puses materiāli un trešās puses vietnes
Mūsu interneta vietnē un lietotnē var būt trešo pušu sniegta reklāma. Šādas trešās puses ir atbildīgas par reklāmas saturu, un tām ir jānodrošina, lai tas atbilstu piemērojamajiem likumiem un tiesību aktiem.
Apmeklēt trešās puses interneta vietnes varat uz savu atbildību. Mēs neuzņemamies nekādu tiešu vai netiešu atbildību par tajās publicēto saturu, informācijas precizitāti, pausto viedokli vai trešās puses piedāvāto preču un pakalpojumu kvalitāti.
Mūsu informatīvajā materiālā var būt informācija, kuras avots ir trešo pušu interneta vietnes. Materiāls, kas ņemts no trešās puses interneta vietnes, tiks attiecīgi atzīmēts, turklāt var tikt sniegta saite uz primāro interneta vietni. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību ne par trešās puses interneta vietnē publicēto materiālu, uz kuru Klients tiek novirzīts, lai iegūtu plašāku informāciju par pasākumu, ne par šīs trešās puses izmantotajiem personas datiem.

14. Jūsu personas datu drošība
Jūsu personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likuma un citos tiesību aktos noteiktās prasības. Apstrādājot jūsu personas datus, mēs izmantojam organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, atklāšanu, kā arī pret jebkuru citu nelikumīgu apstrādi.

15. Jūsu tiesības
Šajā nodaļā ir sniegta informācijas par jūsu tiesībām, kas saistītas ar mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi, un gadījumiem, kad šīs tiesības varat izmantot. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par savām tiesībām vai izmantot tās, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: info@tiketa.lv.

15.1. Tiesības atsaukt piekrišanu
Ja esat devis mums skaidru piekrišanu savu datu apstrādei, jebkurā brīdī varat to atsaukt, paziņojot par to uz e-pasta adresi: info@tiketa.lv. TIKETA nekavējoties, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, sniegs jums informāciju par darbībām, kas veiktas, kad saņemts jūsu pieprasījums par jūsu tiesību izmantošanu. Atkarībā no pieprasījuma sarežģītības un saņemto pieprasījumu skaita minētais termiņš var tikt pagarināts vēl par diviem mēnešiem, bet tādā gadījumā mēs mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas informēsim jūs par šādu termiņa pagarinājumu un tā iemesliem.

15.2. Tiesības iepazīties ar saviem personas datiem
Vēlamies, lai jūs saprastu, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, un tāpēc nesaskartos ar neērtībām. Jūs varat jebkurā brīdī sazināties ar mums un pajautāt, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus. Ja mēs glabājam vai jebkādā veidā izmantojam jūsu personas datus, jums ir tiesības ar tiem iepazīties. Lai to izdarītu, iesniedziet mums rakstisku pieprasījumu, rakstot uz e-pasta adresi: info@tiketa.lv, apstipriniet savu identitāti; iesniedzot šādu pieprasījumu, ievērojiet godīguma un saprātīguma principu.

15.3. Tiesības pieprasīt vairāk informācijas
Ceram, ka jūs saprotat, ka aprakstīt visus iespējamos personas datu vākšanas un izmantošanas veidus ir ļoti sarežģīti. Mēs cenšamies sniegt pēc iespējas skaidrāku un izsmeļošāku informāciju un apņemamies atjaunināt šo privātuma politiku, ja mainīsies personas datu izmantošanas procesi. Tomēr, ja jums ir jautājumi par savu personas datu izmantošanu, priecāsimies atbildēt uz tiem vai sniegsim visu papildinformāciju, ko drīkstam atklāt. Ja jums ir konkrēti jautājumi vai ja nesaprotat sniegto informāciju, sazinieties ar mums.

15.4. Papildu tiesības
Turpmāk ir sniegta informācija par jūsu papildu tiesībām, ko varat izmantot, ievērojot turpmāk aprakstīto kārtību.
(a) Jums ir tiesības prasīt mums labot jebkuras datu neprecizitātes. Tādā gadījumā mēs varat lūgt jūs apstiprināt laboto informāciju.
(b) Jums ir tiesības prasīt mums labot jebkuras esošo datu neprecizitātes. Tādā gadījumā mēs varat lūgt jūs apstiprināt laboto informāciju.
 • Jūsu personas dati vairs nav vajadzīgi nolūkiem, kam tie tika vākti (piemēram, mums vajadzīgi jūsu personas dati, lai varētu atbildēt uz jūsu vēstulēm).
 • Sākt glabāt un izmantot personas datus mums aizliedz likumi.
 • Jūsu personas dati nav vajadzīgi, lai konstatētu, īstenotu vai aizstāvētu juridisku prasību, piemēram, tiesas sēdē.
(c) Jums ir tiesības prasīt mums ierobežot jūsu personas datu apstrādi vai neapstrādāt tos:
 • periodā, kas nepieciešams, lai pārliecinātos par jūsu personas datu precizitāti, ja esat iesniedzis pretenziju par datu precizitāti;
 • ja mūsu veiktā jūsu personas datu vākšana, glabāšana vai izmantošana ir nelikumīga, bet jūs izlemjat neprasīt dzēst datus;
 • ja jūsu personas dati mums vairs nav vajadzīgi, bet jums tie ir vajadzīgi, lai varētu konstatēt, izpildīt vai aizstāvēt juridisku prasību;
 • periodā, kas nepieciešams, lai tiktu konstatēts, vai mums ir svarīgs juridisks pamats arī turpmāk apstrādāt jūsu personas datus, ja izmantojat savas tiesības iebilst pret personas datu apstrādi.
(d) Jums ir tiesības pieprasīt datu, ko esam saņēmuši ar jūsu piekrišanu vai līguma slēgšanas vajadzībām, pārvietošanu. Ja jūs izmantosiet šīs tiesības, pēc jūsu pieprasījuma pārvietosim jūsu sniegto datu kopiju.
(e) Jums ir tiesības nepiekrist, ka mēs izmantojam jūsu personas datus:
 • ja šos datus izmantojam, lai nodrošinātu savas likumīgās intereses, bet mums nav svarīga juridiska pamata turpināt izmantot jūsu personas datus vai
 • jebkurā brīdī, ja jūsu personas datus izmantojam jaunumu sūtīšanai vai tiešās tirgvedības nolūkiem. Tādā gadījumā dati vairs netiks izmantoti šiem nolūkiem, bet tie var tikt izmantoti citiem likumīgiem nolūkiem.

16. Sūdzības
Ja domājat, ka jūsu kā personas datu subjekta tiesības ir un (vai) var tikt pārkāptas, lūdzam nekavējoties vērsties pie mums ar sūdzību, rakstot uz e-pasta adresi info@tiketa.lv. Tikai pēc jūsu sūdzības saņemšanas mēs apņemamies sazināties ar jums saprātīgā laika periodā un informēt par sūdzības izmeklēšanas gaitu, bet vēlāk arī par rezultātu.
Ja izmeklēšanas rezultāti jūs neapmierinās, varēsiet iesniegt sūdzību uzraudzības institūcijai – Valsts datu aizsardzības inspekcijai.

17. Atbildība
Jūs esat atbildīgs par savas paroles un sniegto datu konfidencialitāti un darbībām (datu nodošanu, veiktajiem pasūtījumiem u.c.), kas mūsu interneta vietnē un (vai) lietotnē veikti, pierakstoties ar jūsu pierakstīšanās datiem. Jūs nedrīkstat atklāt savu paroli trešajām personām. Ja mūsu interneta vietnē un (vai) lietotnē sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, pierakstoties ar jūsu pierakstīšanās datiem, mēs uzskatām, ka pierakstījies esat jūs. Ja pazaudējat pierakstīšanās datus, jums nekavējoties mūs par to jāinformē pa pastu, tālruni, faksu vai e-pastu un nekavējoties jāmaina parole.
Jūs esat atbildīgs par to, lai dati, ko jūs mums sniedzat, būtu precīzi, patiesi un pilnīgi. Ja mainās jūsu sniegtie dati, jums nekavējoties mūs par to jāinformē, mainot attiecīgos datus reģistrācijas formā vai, ja dati nav norādīti reģistrācijas formā, informējot mūs par to pa e-pastu. Mēs nekādā gadījumā nebūsim atbildīgi par kaitējumu, kas jums radies tāpēc, ka jūs esat norādījis nepareizus vai nepilnīgus personas datus vai neesat informējis mūs par to maiņu.

18. Privātuma politikas grozījumi
Mums ir tiesības jebkurā brīdī atjaunot vai grozīt šo privātuma politiku. Šāda atjaunota vai grozīta privātuma politika stājas spēkā, tikko tā ir publicēta mūsu tīmekļa vietnē un (vai) lietotnē. Jums vajadzētu reizēm pārbaudīt to un pārliecināties, vai jūs apmierina aktuālā privātuma politikas versija.
Ja tiks atjaunota privātuma politika, informēsim jūs par, mūsuprāt, būtiskiem grozījumiem, publicējot tos interneta vietnē un (vai) lietotnē. Ja pierakstāties interneta vietnē un (vai) lietotnē pēc šāda paziņojuma publicēšanas, jūs piekrītat jaunajām prasībām, kas minētas atjaunojumā. Privātuma politikas apakšā minētais atjaunošanas datums norāda, kad privātuma politika ir atjaunota pēdējo reizi.
Pēdējais privātuma politikas atjauninājums tika veikts 22.07.2019.

SLĒGTĀS AKCIJU SABIEDRĪBAS TIKETA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI


01.02.2019. Nr.1.3

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Šo slēgtās akciju sabiedrības „TIKETA” pakalpojumu sniegšanas noteikumu (turpmāk – „noteikumi”) mērķis – reglamentēt pakalpojumu sniegšanu slēgtajā akciju sabiedrībā TIKETA, juridiskās personas reģistrācijas numurs 300037717, (turpmāk – „Sabiedrība”), tās tirdzniecības punktos (turpmāk tirdzniecības punkti tiks saukti „tirdzniecības punkti”), Sabiedrības pārvaldītajā un uzturētajā interneta vietnē www.tiketa.lt, www.tiketa.lv (turpmāk tekstā – „interneta vietne”), nodrošinot likumu un tiesību aktu, kas nosaka patērētāju tiesību aizsardzību, ievērošanu un īstenošanu.
1.2. Galvenie Sabiedrības sniegtie pakalpojumi ietver biļešu, tostarp dāvanu karšu, abonementu, atlaižu karšu, izplatīšanas pakalpojumus, kā arī visus pārējos pakalpojumus, ko Sabiedrība sniedz vai var sniegt turpmāk (turpmāk – „pakalpojumi”).
1.3. Sabiedrības pakalpojumi tiek sniegti, ievērojot šos noteikumus, citus Sabiedrības dokumentus, kā arī Sabiedrībai piemērojamos tiesību aktus. Ar šiem noteikumiem jāiepazīstas visām personām, t.i., gan fiziskām, gan juridiskām personām (turpmāk – „personas”), kuras izmanto Sabiedrības sniegtos pakalpojumus gan Sabiedrības tirdzniecības punktos, gan Sabiedrības interneta vietnē, gan jebkurā citā pakalpojumu sniegšanas vietā. Juridiskām personām tiek piemēroti un ir saistoši šie noteikumi, kas paredz personu pienākumus, savukārt noteikumi, kas paredz personu tiesības, juridiskām personām tiek piemērotas tikai pēc Sabiedrības izvēles un Sabiedrības ieskatiem, informējot par to interneta vietnē vai citā Sabiedrības izvēlētā veidā publiski, kā arī gadījumos, kad Sabiedrība un konkrētā juridiskā persona par to ir atsevišķi rakstiski vienojušās.
1.4. Saņemot, pasūtot vai izmantojot Sabiedrības pakalpojumus un resursus, personas apstiprina, ka ir iepazinušās ar šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot. Ja persona nav iepazinusies ar šiem noteikumiem, Sabiedrībai ir tiesības atteikties sniegt pakalpojumus.
1.5. Šie noteikumi ir darījuma, ko personas slēdz, izmantojot Sabiedrības pakalpojumus, neatņemama daļa.
1.6. Sabiedrība patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus, šādi grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti Sabiedrības interneta vietnē www.tiketa.lt ir www.tiketa.lv . Personām ieteicams vienmēr iepazīties ar jaunāko šo noteikumu versiju.

2. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI
2.1. Tā kā Sabiedrība pārdod biļetes, abonementus, dāvanu kartes, atlaižu kartes utt. (turpmāk –„biļetes“), pakalpojumus, ko sniedz citas personas, Sabiedrība nenosaka citu personu sniegto pakalpojumu cenu, sniegšanas nosacījumus, vietu, pasākumu norises / pakalpojumu sniegšanas laiku un citus šo pakalpojumu raksturojošos kritērijus, kā arī neatbild par šo pakalpojumu kvalitāti, saturu un nesniedz nekādas garantijas par šiem pakalpojumiem.
2.2. Sabiedrība uzsver, ka tā nav atbildīga un tai nav tiesību noteikt tādu pakalpojumu, kuru izmantošanas tiesības piešķir Sabiedrības izplatītās biļetes, sniegšanas nosacījumus. Sabiedrība nav atbildīga arī par pakalpojumu sniegšanas nosacījumu pilnīgumu un saprotamību. Pakalpojumu sniegšanas nosacījumus nosaka un Sabiedrību par to pēc saviem ieskatiem informē personas, kuras sniedz šos pakalpojumus. Šie nosacījumi ir saistoši personai, kura iegādājas biļeti. Informācija par pakalpojumu, ko personas var izmantot, iegādājoties biļetes, sniegšanas nosacījumiem tiek sniegta tirdzniecības punktos, interneta vietnē vai tieši vēršoties pie Sabiedrības. Ja šī informācija nav sniegta minētajās vietās, to var saņemt, vēršoties pie attiecīgā pakalpojuma sniedzēja.
2.3. Personas, kuras iegādājas biļetes, vienlaikus piekrīt arī visiem biļešu izmantošanas nosacījumiem, kas ir saistoši un piemērojami personām, kuras iegādājušās biļetes. Personām, kuras neievēro biļešu izmantošanas nosacījumus, Sabiedrība un/vai pakalpojumu sniedzējs var piemērot sankcijas.
2.4. Sabiedrība sniedz Sabiedrības rīcībā esošo publisko informāciju visām personām, kuras vēršas pie tās tieši. Par specifiskas informācijas sniegšanas veidiem, piemēram, informācijas sniegšanu pa tālruni, var tikt piemērota maksa vai zvanu tarifi. Informāciju par maksu (tarifiem), kas tiek piemērota informācijas sniegšanas veidiem, personas var atrast interneta vietnē vai vēršoties pie Sabiedrības.
2.5. Biļetes var pārdot tirdzniecības punktos, ieskaitot arī interneta vietni. Sabiedrība visām personām nodrošina vienādus biļešu iegādes nosacījumus, tāpēc brīvās vietas biļešu pirkšanas brīdī automātiski atlasa sistēma. Šis punkts neierobežo Sabiedrības tiesības piešķirt vietas personām atbilstīgi īpašiem komerciāliem pasūtījumiem / piedāvājumiem vai citos gadījumos, neizmantojot automātisko atlasi.
2.6. Biļetes personām tiek izsniegtas (ģenerētas) tikai tad, kad ir samaksāta pilna biļešu cena un tām piemērotā papildu maksa. Informācija par biļešu cenām, tām piemēroto papildu maksu un samaksas nosacījumiem tiek sniegta tirdzniecības punktos, interneta vietnē vai tieši vēršoties pie Sabiedrības.
2.7. Lai apmierinātu dažādu personu atšķirīgās vajadzības, Sabiedrībai ir tiesības dot personām iespēju norēķināties par pakalpojumiem Sabiedrības tirdzniecības vietās, maksājot skaidrā naudā, ar norēķinu kartēm vai norēķinoties par Pakalpojumiem Sabiedrības interneta vietnē, izmantojot banku elektroniskos pakalpojumus vai pasūtot priekšapmaksas rēķinu un samaksājot to. Informācija par to, vai par pakalpojumiem var samaksāt ar norēķinu kartēm un ar kādas sistēmas kartēm (piem., „VISA”; „MASTERCARD”) to var izdarīt, tiek sniegta pakalpojumu sniegšanas laikā un vietā, un tā var atšķirties. Tehnisku iemeslu vai citu svarīgu apstākļu dēļ samaksas veidi var tikt ierobežoti.
2.8. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un pienācīgu pakalpojumu, personas datu aizsardzību un personas identificēšanu, Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt, lai personas, kuras vēlas izmantot iespēju iegādāties biļetes, izmantojot interneta vietni, reģistrētos tajā, aizpildot elektronisko reģistrācijas formu. Sabiedrībai ir tiesības, bet nav pienākuma dot personām iespēju reģistrēties interneta vietnē, aizpildot rakstisku reģistrācijas formu. Par šādu iespēju Sabiedrība informē atsevišķi. Personām, kuras reģistrējušās Sabiedrības interneta vietnē, jāievēro Sabiedrības noteiktie, interneta vietnes lietošanas noteikumi un prasības, ja tie netiek ievēroti, Sabiedrībai ir tiesības dzēst šādu personu reģistrāciju.
2.9. Pakalpojumu pasūtījumi interneta vietnē tiek apstrādāti tikai pēc kontaktinformācijas un finanšu informācijas pārbaudes. Ja personas sniedz nepatiesu informāciju, Sabiedrība drīkst dzēst nepatieso informāciju sniegušās personas pasūtījumu un/vai reģistrāciju vai piemērot citas sankcijas, kā noteikts noteikumu 4. pantā.
2.10. Sabiedrībai ir tiesības, bet nav pienākuma dot personām iespēju rezervēt biļetes. Informācija par biļešu rezervācijas pakalpojumu un tā sniegšanas nosacījumiem tiek paziņota Sabiedrības interneta vietnē, tirdzniecības punktos vai tieši vēršoties pie Sabiedrības.
2.11. Personām, kuras interneta vietnē iegādājas/rezervē biļetes, Sabiedrība var noteikt biļešu pasūtīšanas limitu, ko nedrīkst pārsniegt. Par biļešu pasūtīšanas limita pārsniegšanu personai var iestāties atbildība, kā noteikts noteikumu 4. pantā.
2.12. Sabiedrībai ir tiesības, bet nav pienākuma dot personām iespēju izvēlēties dažādus iegādāto biļešu piegādes veidus. Informācija par iespējamiem biļešu piegādes veidiem un šī pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem tiek sniegta Sabiedrības interneta vietnē, tirdzniecības punktos vai tieši vēršoties pie Sabiedrības.
2.13. Pakalpojumi tirdzniecības vietās tiek sniegti, ievērojot šos noteikumus, citus Sabiedrības dokumentus un spēkā esošos tiesību aktus, kas piemērojami šādu pakalpojumu sniegšanai.
2.14. Sabiedrībai ir tiesības noteikt papildu un/vai citus pakalpojumu sniegšanas nosacījumus, kas nav paredzēti šajos noteikumos, informējot par to publiski interneta vietnē vai citā Sabiedrības izvēlētā veidā.
2.15. Tehnisku iemeslu vai citu apstākļu dēļ pakalpojumu sniegšana var tikt apturēta vai pārtraukta. Sabiedrībai ir tiesības arī apturēt un/vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu konkrētai personai, ja persona pārkāpj šos noteikumus un citus Sabiedrības pieņemtos nosacījumus, rīkojas noziedzīgi vai tās darbības ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai morāles normām.
2.16. Sabiedrība neatbild par pakalpojumu sniegšanas traucējumiem, kas to sniegšanas laikā nav radušies Sabiedrības vainas dēļ, un / vai par personai vai trešajām personām nodarīto kaitējumu.

3. SABIEDRĪBAS UN PERSONU (LIETOTĀJU) TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Sabiedrības tiesības un pienākumi:
3.1.1. Sabiedrībai pienācīgi un laikus jāsniedz pakalpojumi visām personām, kuras vēršas pie tās un ievēro šos noteikumus.
3.1.2. Sabiedrībai pienācīgi jākomunicē un jāsadarbojas ar visām personām, kuras pie tās vēršas.
3.1.3. Sabiedrībai ir tiesības atteikties sniegt pakalpojumus šajos noteikumos un tiesību aktos paredzētajos gadījumos.
3.1.4. Sabiedrībai ir arī citas likumos un šajos noteikumos noteiktās tiesības un pienākumi, un Sabiedrība bez ierobežojumiem var tos izmantot.
3.2. Personu tiesības un pienākumi
3.2.1. Personu pienākums ir:
3.2.1.1. pienācīgi un laikus norēķināties ar Sabiedrību par sniegtajiem pakalpojumiem;
3.2.1.2. ievērot šos noteikumus, kā arī citus Sabiedrības publicētos nosacījumus un prasības, Sabiedrības likumīgos norādījumus un spēkā esošos tiesību aktus;
3.2.1.3. neaizvainot un nediskriminēt citas personas, neaizskart citu personu cieņu, nepārkāpt Sabiedrības tiesības un likumīgās intereses;
3.2.1.4. sniedzot Sabiedrībai datus, atbildēt par to patiesumu, pilnīgumu un atbilstību realitātei, kā arī uzņemties atbildību par visām sekām, kas radušās šo prasību neievērošanas dēļ;
3.2.1.5. īstenot un pildīt citus pienākumus, ko personām kā lietotājiem nosaka spēkā esošie tiesību akti.
3.2.2. Personām ir tiesības:
3.2.2.1. ievērojot šos noteikumus un Sabiedrības norādījumus, izmantot visus Sabiedrības sniegtos pakalpojumus;
3.2.2.2. saņemt no Sabiedrības publicējamo Sabiedrības rīcībā esošo informāciju;
3.2.2.3. izmantot citas tiesības, ko personām kā lietotājām nosaka spēkā esošie tiesību akti.

4. ATBILDĪBA
4.1. Pret personām, kuras pārkāpušas šos noteikumus, Sabiedrība var izmantot noteikumu 4.2. punktā un tā apakšpunktos paredzētos līdzekļus.
4.2. Šajos noteikumos paredzētajos gadījumos Sabiedrībai ir tiesības bez atsevišķa brīdinājuma pēc savas izvēles izmantot vienu vai vairākus no šī punkta apakšpunktos paredzētajiem līdzekļiem:
4.2.1. atteikties sniegt pakalpojumus;
4.2.2. dzēst personas biļešu pasūtījumu vai biļetes;
4.2.3. vērsties tiesībsargājošajās vai citās kompetentajās institūcijās un nodot tām personas datus un citu saistīto informāciju;
4.2.4. uz neierobežotu laiku apturēt vai atcelt personas tiesības pierakstīties interneta vietnē;
4.2.5. dzēst personas reģistrāciju interneta vietnē;
4.2.6. izmantot jebkurus citus likumīgus līdzekļus.
4.3. Ja kāda persona ir pārkāpusi noteikumus vai tiesību aktus un veikusi attiecīgas darbības (vai nav rīkojusies) un Sabiedrība šajos noteikumos paredzētajos gadījumos ir izmantojusi attiecīgos līdzekļus, Sabiedrība neatlīdzina pārkāpušās personas tiešos un / vai netiešos zaudējumus.

5. BIĻEŠU (ABONEMENTU, ATLAIŽU KARŠU U.C.) BIĻEŠU IEGĀDES, MAIŅAS UN ATDOŠANAS NOSACĪJUMI UN KĀRTĪBA
5.1. Biļešu iegādes kārtība ir reglamentēta šo noteikumu 2. nodaļā „Pakalpojumu sniegšanas nosacījumi”.
5.2. Persona, kas sniedz pakalpojumus, kuru saņemšanai Sabiedrība izplata biļetes, aizliedz Sabiedrībai mainīt biļetes vai atmaksāt naudu, ja nopirktās biļetes tiek pazaudētas, nozagtas, bojātas vai iznīcinātas, ja persona jebkuru iemeslu dēļ vairs nevēlas izmantot pakalpojumu, uz kuru ir iegādātas biļetes, un tas nav noticis šo noteikumu 5.4. punktā paredzēto apstākļu dēļ, kā arī citos šo pakalpojumu sniedzēja noteiktajos gadījumos. Sabiedrība nemaina bojātas vai saplēstas biļetes. Ja ir pretenzijas par šajā noteikumu punktā norādītajiem apstākļiem, personām jāvēršas pie pakalpojumu sniedzējiem, kuru pakalpojumu saņemšanai Sabiedrība izplata biļetes.
5.3. Personām pirms biļešu iegādes ir jāizvērtē visi pasākuma, uz kuru tiek pirktas biļetes, norises apstākļi, ieskaitot datumu, laiku, vietu un citus nosacījumus, kā arī jāiepazīstas ar visu viņām aktuālo biļešu iegādes un pasākuma norises informāciju. Šo iemeslu dēļ, kā arī tāpēc, ka biļešu pārdošana uz pasākumu ir saistīta ar pasākuma ieņēmumu plānošanu, to sadali, papildu pakalpojumu pasūtīšanu, pasākumu vietu izvietojumu, to skaitu u. tml., iegādātās biļetes tiek mainītas tikai izņēmuma gadījumos. Ja ir tehniskas un faktiskas iespējas un ar pakalpojuma sniedzēja, kura pakalpojumu saņemšanai Sabiedrība izplata biļetes, piekrišanu, Sabiedrībai ir tiesības mainīt biļetes pret citām šī paša pasākuma biļetēm. Biļešu maiņas nosacījumus tādā gadījumā Sabiedrība nosaka atsevišķi, publicējot tos interneta vietnē vai citā Sabiedrībai pieņemamā veidā. Personām, kuru biļetes tiek mainītas, jāsamaksā Sabiedrības noteikta lieluma fiksēta biļetes maiņas maksa un biļešu cenas un tām piemērotās maksas starpība. Jebkurā gadījumā biļetes var mainīt tikai līdz attiecīgā pasākuma sākumam. Ja ir iespēja mainīt biļetes, par to interneta vietnē tiek publicēta informācija, norādot biļešu maiņas nosacījumus. Ja interneta vietnē nav informācijas par biļešu maiņas nosacījumiem uz konkrētu pasākumu, jāpieņem, ka biļetes uz šo pasākumu netiek mainītas.
5.4. Ja persona, kura sniedz pakalpojumus, atsauc pakalpojumu vai citādi informē par to, ka attiecīgie pakalpojumi netiks sniegti, vai ir mainījies to sniegšanas datums, vieta vai citi svarīgi ar pakalpojumu saistīti apstākļi, personām saistībā ar naudas atmaksu un / vai zaudējumu atlīdzināšanu jāvēršas pie pakalpojumu sniedzējas, kas ir atbildīga par šo zaudējumu atlīdzināšanu un / vai naudas atmaksu. Sabiedrības izplatītajās biļetēs var būt norādīts attiecīgo pakalpojumu sniedzējs, pie kura personām jāvēršas saistībā ar naudas atmaksu vai zaudējumu atlīdzināšanu.
5.5. Gadījumā, ja persona, kas sniedz pakalpojumus, ir piekritusi biļešu atdošanai un/vai vienojusies ar Sabiedrību, naudu par biļetēm var atmaksāt arī Sabiedrība. Tādā gadījumā pakalpojumu sniedzēja biļetes Sabiedrībai var atdot tajos izplatīšanas punktos, kuros biļetes tika iegādātas, vai tajos izplatīšanas punktos, kurus norādījusi Sabiedrība. Ja pakalpojumi tiek atcelti un/vai mainīti to sniegšanas nosacījumi, un Sabiedrība atmaksā naudu par biļetēm, bet, iegādājoties biļeti, samaksāto papildu maksu neatmaksā, personām jāvēršas pie attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem.
5.6. Pēc Sabiedrības ieskatiem vai gadījumā, ja Sabiedrība un persona, kas sniedz attiecīgos pakalpojumus, vienojas, Sabiedrības interneta vietnē vai citā Sabiedrības izvēlētā veidā var publicēt informāciju par citu par biļetēm samaksātās naudas atmaksas kārtību.
5.7. Elektroniskās biļetes, kas iegādātas interneta vietnē, tiek atdotas, personai pierakstoties interneta vietnē www.tiketa.lt, www.tiketa.lv un ievērojot šajā vietnē sniegtos norādījumus.
5.8. Sabiedrībai ir tiesības, bet nav pienākuma radīt iespēju atdot biļetes dažādos izplatīšanas punktos. Par iespējām atdot biļetes dažādos punktos personām jāinteresējas tieši Sabiedrībā.
5.9. Ja par biļetēm vai pasūtījumu samaksātā summa ir par mazu neatkarīgi no cēloņiem, Sabiedrībai ir tiesības atteikties sniegt pakalpojumus, dzēst biļeti vai pakalpojumu un atmaksāt personai samaksāto summu. Ja par biļeti vai pasūtījumu ir samaksāts par daudz, Sabiedrība pēc personas lūguma atmaksā personai naudas summu, kas pārsniedz nepieciešamo summu. Tādā gadījumā, ja persona ir sniegusi Sabiedrībai savus bankas un konta rekvizītus, tai ir tiesības šo summu atmaksāt personai, arī negaidot pieprasījumu.
5.10. Sabiedrība atzīmē, ka personām, kuras iegādājušās biļetes attālināti (t.i., Sabiedrības interneta vietnē vai izmantojot mobilo lietotni Tiketa), nav tiesību atteikties no līguma (t.i., biļetes pirkuma līguma) atbilstīgi Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.228. 10 pantam.
5.11. Ja Pircējs ir pazaudējis, iznīcinājis, bojājis vai citādi zaudējis iegādāto abonementu vai biļeti, viņam ir iespēja (ar pasākuma organizētāja atļauju) šo abonementu un/vai biļeti pārdrukāt par papildu Tiketas noteiktu maksu, kuras lielumu Pircējs var uzzināt, izmantojot Tiketas norādītos kontaktus, kā arī kasēs.

6. BIĻEŠU (ABONEMENTU, ATLAIŽU KARŠU U.C.) BIĻEŠU DERĪGUMA APTURĒŠANAS UN ATJAUNOŠANAS NOSACĪJUMI UN KĀRTĪBA

6.1. Sabiedrība nenosaka biļešu derīguma apturēšanas un atjaunošanas nosacījumus un / vai kārtību un par tiem neatbild, jo biļešu derīguma apturēšanas un atjaunošanas nosacījumus un / vai kārtību nosaka persona, kas sniedz pakalpojumus, kuru izmantošanas tiesības piešķir Sabiedrības izplatītās biļetes. Tā kā Sabiedrība pārdod biļetes pakalpojumiem, ko sniedz citas personas, tā nenosaka šo pakalpojumu cenas un sniegšanas nosacījumus, nelemj par norises vietu, laiku un citiem ar šiem pakalpojumiem saistītiem apstākļiem, kā arī neatbild par to kvalitāti, saturu un nesniedz nekādas garantijas par šiem pakalpojumiem.
6.2. Sabiedrība interneta vietnē vai citā tai pieņemamā formā informē personas par biļešu derīguma apturēšanas un atjaunošanas nosacījumiem un / vai kārtību, tiklīdz ir tāda iespēja pēc tam, kad/ja persona, kas sniedz attiecīgos pakalpojumus, uz kuriem tika pārdotas Sabiedrības izplatītās biļetes, informē par to Sabiedrību.
6.3. Ja persona, kas sniedz pakalpojumus, atsauc pakalpojumu vai citādi informē par to, ka pakalpojums netiks sniegts vai ir mainījies tā sniegšanas datums, vieta vai citi svarīgi ar pakalpojumu saistīti apstākļi, un tāpēc tiek apturēts biļešu derīgums, personām par naudas atmaksu un / vai zaudējumu atlīdzināšanu jāvēršas pie personas, kas sniedz šos pakalpojumus un kas ir atbildīga par zaudējumu atlīdzināšanu vai naudas atmaksu. Sabiedrības izplatītajās biļetēs var būt norādīts attiecīgo pakalpojumu sniedzējs, pie kura personām jāvēršas par naudas atmaksu un/vai zaudējumu atlīdzināšanu.
6.4. Biļešu derīgums var tikt apturēts arī citos šajos noteikumos paredzētajos gadījumos.

7. IEROBEŽOJUMI UN AIZLIEGUMI
7.1. Sabiedrības interneta vietnes saturs un programmatūra ir Sabiedrības un / vai tās partneru īpašums, ko aizsargā spēkā esošie likumi. Personas, kuras izmanto interneta vietni, nedrīkst pārkāpt Sabiedrības tiesības un likumīgās intereses, interneta vietne tām ir jāizmanto, ievērojot tiesību aktus, interneta vietnē sniegtos noteikumus, aizliegumus, norādījumus un jebkuras citas likumīgas Sabiedrības prasības.
7.2. Personām bez Sabiedrības rakstiskas atļaujas ir aizliegts izplatīt, mainīt, kopēt, drukāt vai citādi nelikumīgi izmantot Sabiedrības interneta vietnē sniegto informāciju.
7.3. , ir reģistrētas Sabiedrības preču zīmes, un Sabiedrībai pieder ekskluzīvas mantiskās tiesības uz tām. Personām nav tiesību izmantot Sabiedrības preču zīmes.
7.4 Personām nav tiesību biļetes viltot, kopēt, kā arī izmantot biļetes vai iegūt biļetes citā nelikumīgā veidā. Personām, nesaskaņojot ar Sabiedrību, nav tiesību pārdot biļetes. Visas biļešu dizaina un satura autortiesības pieder Sabiedrībai vai tās partneriem.
7.5. Personām tiek piemēroti citi šajos noteikumos un Sabiedrības interneta vietnē vai citā Sabiedrības publicētā materiālā piemērotie ierobežojumi, aizliegumi, prasības un noteikumi.

8. LIETOTĀJA DROŠAS UZVEDĪBAS PRASĪBAS
8.1. Personām pirms pakalpojumu saņemšanas / pasūtīšanas katrreiz vajadzētu iepazīties ar pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem, biļešu vai pakalpojumu cenu, noskaidrot biļetēm, kas dod tiesības izmantot pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, noteiktos ierobežojumus un / vai citus pakalpojumu sniegšanas kritērijus. Ja rodas neskaidrības, personām ir jālūdz Sabiedrībai papildu informācija.
8.2. Pasūtot biļetes interneta vietnē, personām ir jāpārliecinās, ka meklē biļetes un / vai iesniedz pasūtījumus, izmantojot tikai vienu pārlūka logu. Ja personas meklē biļetes, izmantojot vairākus pārlūka logus, viņas var zaudēt savas biļetes vai var beigties personas pierakstīšanās sesijas laiks interneta vietnē. Šī iemesla dēļ var rasties traucējumi biļešu pasūtīšanas un iegādes procedūrā. Personām, kuras izmanto interneta vietni, ir aizliegts:
8.2.1. bez Sabiedrības rakstiskas atļaujas izmantot dažādas ierīces, programmas vai programmatūru, lai kopētu interneta vietnes saturu vai veiktu jebkādas citas nelikumīgas darbības;
8.2.2. lietot dažādas ierīces, programmas vai programmatūru biļešu pasūtījumu apstrādei vai ievietošanai Sabiedrības interneta vietnē;
8.2.3. lietot dažādas ierīces, programmas vai programmatūru, kas varētu traucēt pienācīgai interneta vietnes darbībai;
8.2.4. veikt darbības, kas radītu neracionālu vai pārāk lielu slodzi interneta vietnei;
8.2.5. pierakstīties, pārlādēt vai atjaunināt interneta vietnes lapas vai sūtīt citus pieprasījumus serveriem biežāk nekā vienu reizi trīs sekundēs.
8.3. Personas izmanto interneta vietni uz savu atbildību. Personas pašas ir atbildīgas par savas paroles un / vai atslēgvārda, ja tāds ir, slepenību. Sabiedrība nav atbildīga par to, lai personām, kuras lieto interneta vietni, nerastos nekādi traucējumi vai problēmas.
8.4. Visos gadījumos, saņemot / interesējoties / pasūtot pakalpojumus, personai jārīkojas saprāta robežās godīgi un apdomīgi, sniedzot Sabiedrībai tikai patiesu informāciju un noskaidrojot visus konkrētajā gadījumā svarīgos apstākļus un visu nepieciešamo informāciju.

9. ATŠĶIRĪGI PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOSACĪJUMI, JA ŠĪS ATŠĶIRĪBAS TIEŠĀ VEIDĀ ATTAISNO OBJEKTĪVI KRITĒRIJI
9.1. Iegādāties biļetes un izmantot Sabiedrības pakalpojumus var visas personas, kurām ir tiesiskas un noteiktos gadījumos tehniskas iespējas (internets, tālrunis u. tml.) slēgt šādus darījumus, t.i., personas ar pilnīgu vai daļēju rīcībspēju.
9.2. Tā kā Sabiedrība izplata biļetes, kas dod tiesības uz citu personu sniegtajiem pakalpojumiem, šo pakalpojumu sniegšanas nosacījumus izvirza un Sabiedrībai sniedz personas, kas sniedz šos pakalpojumus. Tāpēc pakalpojumu sniegšanas nosacījumi noteiktām personām var atšķirtiem. Sabiedrība nav tiesību noteikt pakalpojumu, kuru izmantošanas tiesības piešķir Sabiedrības izplatītās biļetes, sniegšanas nosacījumus, un tā nav par šiem nosacījumiem atbildīga. Informācija par pakalpojumu, ko personas var izmantot, iegādājoties biļetes, sniegšanas nosacījumiem tiek sniegta izplatīšanas punktos, interneta vietnē vai tieši vēršoties pie Sabiedrības.
9.3. Pakalpojumu sniegšanas nosacījumi var atšķirties arī citu apstākļu dēļ (piem., var atšķirties dažādām personu grupām (pensionāriem, studentiem u.tml.) pārdodamo biļešu cena, biļešu cena atkarībā no pirkto biļešu skaita vai pirkšanas iepriekšpārdošanā, kā arī papildu maksa vai tās lielums, kas atkarīgs no šiem iemesliem, u. tml.), taču Sabiedrība, piemērojot dažādus pakalpojumu sniegšanas nosacījumus, nedrīkst pārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.
9.4. Atšķirīgi pakalpojumu sniegšanas nosacījumi var rasties arī šajos noteikumos paredzēto apstākļu gadījumā.

10. MAKSAS PAPILDU PAKALPOJUMI (PAPILDU MAKSA PAR PAKALPOJUMIEM)
10.1. Visas papildu maksas (pakalpojuma, rezervācijas, arēnas u.c.), kas attiecas uz vienu biļeti, kā arī to lielums tiek norādīts Sabiedrības tirdzniecības punktos, interneta mājaslapā, citā Sabiedrības publicētajā informācijā, kā arī to var uzzināt, vēršoties tieši pie Sabiedrības.
10.2. Sabiedrībai ir tiesības arī iekasēt noteikta lieluma vienreizēju maksu par reģistrāciju Sabiedrības interneta vietnē. Reģistrācijas maksas lielums tiek norādīts, reģistrējoties interneta vietnē, vai noteiktos gadījumos persona par tās lielumu tiek informēta personiski (piem., pildot rakstisku reģistrācijas formu) vai citā Sabiedrībai pieņemamā formā.
10.3. Ja persona rezervē biļetes, var tikt piemērota rezervācijas maksa. Ja Sabiedrība dod iespēju saņemt biļetes ar piegādi, var tikt piemērota maksa par piegādi.
10.4. Sabiedrībai ir tiesības arī sniegt jebkurus citus maksas papildu pakalpojumus un iekasēt par tiem samaksu. Pirms šādu pakalpojumu saņemšanas persona tiek informēta par attiecīgā pakalpojuma papildu maksu un/vai pakalpojuma sniegšanas maksu un tās lielumu.
10.5. Noteiktas atlaides tiek piemērotas tikai biļetes cenai, neieskaitot papildu maksu. Biļešu papildu maksai atlaides netiek piemērotas, izņemot administrēšanas maksu, kam var piemērot atlaidi.

11. BEZ MAKSAS VAI AR ATLAIDI SNIEGTIE PAKALPOJUMI
11.1. Sabiedrībai ir tiesības noteiktus pakalpojumus sniegt ar atlaidi vai bez maksas. Visa informācija par pakalpojumiem, kam tiek piemērota atlaide, kas tiek sniegti papildus galvenajam pakalpojumam vai bez maksas, tiek norādīta tirdzniecības punktos, interneta vietnē, tieši vēršoties pie Sabiedrības vai tiek paziņota citā Sabiedrībai pieņemamā formā.
11.2. Personām pēc Sabiedrības iniciatīvas ir tiesības bez maksas iepazīties ar interneta vietnē sniegto informāciju, kā arī saņemt Sabiedrības piedāvāto noderīgo informāciju (reklāmu, informatīvus ziņojumus u.tml.).

12. CITI SVARĪGI NOSACĪJUMI
12.1. Sabiedrība nesniedz garantijas saviem pakalpojumiem, izņemot garantijas, kas ir obligātas un attiecīgajiem pakalpojumiem jānodrošina atbilstīgi spēkā esošajiem tiesību aktiem. Tādā gadījumā garantija tiek sniegta minimālajā atļautajā tiesību aktos noteiktajā apjomā, izņemot gadījumus, kad pati Sabiedrība skaidri norāda, ka garantija attiecīgajiem pakalpojumiem tiek sniegta citā (lielākā par minimāli atļauto) apjomā.
12.2. Sabiedrība neatbild par interneta vietnē vai tirdzniecības punktos sniegtās informācijas pilnīgumu. Sabiedrība interneta vietnē un tirdzniecības punktos parasti izplata informāciju, ko tai snieguši pakalpojumu sniedzēji. Personas, kuras meklē izsmeļošāku vai papildu informāciju, var vērsties tieši pie Sabiedrības, taču plašāku informāciju, ja tā Sabiedrībai konkrētajā brīdī nav zināma, tā sniegs tikai pēc sazināšanās ar pakalpojumu sniedzēju vai aicinās minētās personas pašas sazināties tieši ar pakalpojumu sniedzēju.
12.3. Visi strīdi ar Sabiedrību tiek risināti sarunu ceļā. Ja miermīlīgu sarunu ceļā neizdodas atrisināt radušos strīdus, tie neatkarīgi no iespējamām pretrunām starp spēkā esošajām likumu normām tiks risināti, ievērojot Lietuvas Republikas likumus un tikai Lietuvas Republikas tiesās.
12.4. Subjekts, kas risina patērētāju strīdus ārpustiesas kārtībā: Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienests, adrese Vilniaus g. 25, 01402 Viļņa, www.vvtat.lt Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienests, adrese Vilniaus g. 25, 01402 Viļņa, www.vvtat.lt

Naršyk patogiai!

Siųskis TIKETA programėlę nemokamai!
LEJUPIELĀDĒT Turpināt pārlūkā

Naršyk patogiai!

Siųskis TIKETA programėlę nemokamai!
LEJUPIELĀDĒT Turpināt pārlūkā